(1)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. การศึกษาผลการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมร่วมกับการอบคืนตัวรอยเชื่อม ต่อสมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ST37. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2020, 3, 14-26.