(1)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2020, 4, 17-24.