เรือนคำ ณ. เครื่องคัดแยกชิ้นงาน 3 ระดับ อัตโนมัติบนสายพานลำเลียง. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 138–155, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/246774. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.