[1]
ชื่นบาน ก., “แบบจำลองการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของคณาจารย์ผู้สอนระดับเทคโนโลยีบัณฑิต ในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 87–99, พ.ย. 2021.