[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก., “อุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุด”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 3, ฉบับที่ 5, น. 94–106, ธ.ค. 2020.