[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก., “การศึกษาผลการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมร่วมกับการอบคืนตัวรอยเชื่อม ต่อสมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ST37”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 3, ฉบับที่ 6, น. 14–26, ธ.ค. 2020.