[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก., “ออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 4, ฉบับที่ 7, น. 25–38, ธ.ค. 2020.