[1]
เรือนคำ ณ., “เครื่องคัดแยกชิ้นงาน 3 ระดับ อัตโนมัติบนสายพานลำเลียง”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 5, ฉบับที่ 9, น. 138–155, มิ.ย. 2021.