Return to Article Details การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารต้นทุนการผลิตข้าวของการปลูกข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF