[1]
ฉัตรศรีโพธิ์ก. 1. รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนถนน กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. Area Based Development Research Journal. 6, 4 (1), 110-125.