ฉัตรศรีโพธิ์ก. รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนถนน กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. Area Based Development Research Journal, v. 6, n. 4, p. 110-125, 11.