[1]
ไหมเครือแก้วส., จันทโรพ., อภิรัตนานุสรณ์ส., and สุธรรมภ., “ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, abcjournal, vol. 9, no. 4, pp. 274-296, Aug. 2017.