[1]
โยธาภักดีฑ., “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของของป่าในด้านการใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”, abcjournal, vol. 6, no. 4, pp. 23-41, 1.