[1]
ฉัตรศรีโพธิ์ก., “รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนถนน กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, abcjournal, vol. 6, no. 4, pp. 110-125, 1.