[1]
การีซอท. และ อิงคโรจน์ฤทธิ์ว. 2020. การเพิ่มประสิทธิภาพทางความยั่งยืนด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรณี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. 19, 3 (ต.ค. 2020), 23-42. DOI:https://doi.org/10.14456/bei.2020.13.