[1]
บุญมาพ. และ เล่งอี้อ. 2020. สภาพแวดล้อมในบ้านของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม: กรณีศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. 19, 3 (ต.ค. 2020), 43-60. DOI:https://doi.org/10.14456/bei.2020.14.