[1]
อินพานิชพ. และ ปาณินท์ต. 2020. โรงทหารหน้า : ปรากฏกำรณ์ทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. 19, 3 (พ.ย. 2020), 61-78. DOI:https://doi.org/10.14456/bei.2020.15.