[1]
สินสมบูรณ์ชัยพ. และ อิงคโรจน์ฤทธิ์ว. 2020. การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารข้อมูลพลังงานในอาคารสำนักงาน: กรณีศึกษา โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน (CU BEMS) อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. 19, 3 (ธ.ค. 2020), 97-116. DOI:https://doi.org/10.14456/bei.2020.17.