[1]
ดวงแก้ว บ. และ ปัญญาแก้ว ส. 2022. การปรับเปลี่ยนวัสดุกรอบอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษาอาคารสถานศึกษาอาชีวศึกษา. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. 21, 1 (ก.พ. 2022), 21–36. DOI:https://doi.org/10.14456/bei.2022.2.