[1]
อินทรชูโต ส. 2016. พิชิตอุปสรรคทางการเงินเพื่อนวัตกรรมด้านพลังงานในงานสถาปัตยกรรม. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. 13, 1 (ม.ค. 2016), 69–75.