(1)
บุญมาพ.; เล่งอี้อ. สภาพแวดล้อมในบ้านของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม: กรณีศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. arch-KKU-BEI 2020, 19, 43-60.