(1)
อินทรชูโต ส. พิชิตอุปสรรคทางการเงินเพื่อนวัตกรรมด้านพลังงานในงานสถาปัตยกรรม. arch-KKU-BEI 2016, 13, 69-75.