การีซอท.; อิงคโรจน์ฤทธิ์ว. การเพิ่มประสิทธิภาพทางความยั่งยืนด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรณี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, v. 19, n. 3, p. 23-42, 12 ต.ค. 2020.