อินทรชูโต ส. พิชิตอุปสรรคทางการเงินเพื่อนวัตกรรมด้านพลังงานในงานสถาปัตยกรรม. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ฺBangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 69–75, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/article/view/45477. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.