การีซอทรงกิต, และ อิงคโรจน์ฤทธิ์วรภัทร์. 2020. “การเพิ่มประสิทธิภาพทางความยั่งยืนด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรณี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 19 (3). ฺBangkok, Thailand, 23-42. https://doi.org/10.14456/bei.2020.13.