จีนใจตรงชนิธิกาญจน์, และ ห้าวเจริญกฤตพร. 2020. “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิม กรณีศึกษาชุมชนคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม”. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 19 (3). ฺBangkok, Thailand, 1-22. https://doi.org/10.14456/bei.2020.12.