อินพานิชพรเทพ, และ ปาณินท์ต้นข้าว. 2020. “โรงทหารหน้า : ปรากฏกำรณ์ทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทย”. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 19 (3). ฺBangkok, Thailand, 61-78. https://doi.org/10.14456/bei.2020.15.