สินสมบูรณ์ชัยพิมพ์ชนก, และ อิงคโรจน์ฤทธิ์วรภัทร์. 2020. “การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารข้อมูลพลังงานในอาคารสำนักงาน: กรณีศึกษา โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน (CU BEMS) อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 19 (3). ฺBangkok, Thailand, 97-116. https://doi.org/10.14456/bei.2020.17.