ดวงแก้ว บุษกร, และ ปัญญาแก้ว สัทธา. 2022. “การปรับเปลี่ยนวัสดุกรอบอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษาอาคารสถานศึกษาอาชีวศึกษา”. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 21 (1). ฺBangkok, Thailand:21-36. https://doi.org/10.14456/bei.2022.2.