การีซอท. และ อิงคโรจน์ฤทธิ์ว. (2020) “การเพิ่มประสิทธิภาพทางความยั่งยืนด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรณี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”, สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. ฺBangkok, Thailand, 19(3), น. 23-42. doi: 10.14456/bei.2020.13.