อินพานิชพ. และ ปาณินท์ต. (2020) “โรงทหารหน้า : ปรากฏกำรณ์ทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทย”, สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. ฺBangkok, Thailand, 19(3), น. 61-78. doi: 10.14456/bei.2020.15.