ดวงแก้ว บ. และ ปัญญาแก้ว ส. (2022) “การปรับเปลี่ยนวัสดุกรอบอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษาอาคารสถานศึกษาอาชีวศึกษา”, สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. ฺBangkok, Thailand, 21(1), น. 21–36. doi: 10.14456/bei.2022.2.