[1]
บุญมาพ. และ เล่งอี้อ., “สภาพแวดล้อมในบ้านของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม: กรณีศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”, arch-KKU-BEI, ปี 19, ฉบับที่ 3, น. 43-60, ต.ค. 2020.