(1)
สินธุพันธุ์จ.; สุหลงซ. บทบรรณาธิการ. JAR 2018, 39, 4-5.