สินธุพันธุ์จ.; สุหลงซ. บทบรรณาธิการ. ASIA PARIDARSANA, v. 39, n. 2, p. 4-5, 18 Dec. 2018.