[1]
สินธุพันธุ์จ. and สุหลงซ., “บทบรรณาธิการ”, JAR, vol. 39, no. 2, pp. 4-5, Dec. 2018.