[1]
เอื้อสุนทรวัฒนาพ. 2017. บทบาทของผู้นำในการบริหารธุรกิจ. Business Review Journal. 9, 2 (Dec. 2017), 1-6.