[1]
ระบอบ ช., สุรีรัตน์ ช., ภู่ตระกูล พ., วรรณกูล พ. and เหล็กนวลชูสิน อ. 2017. Industrial Deveopment to 4.0. Business Review Journal. 9, 2 (Dec. 2017), 249–267.