[1]
ชะมารัมย์ส., ทรัพย์สินจ. and สุขตามว. 2017. Book Review: Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจ. Business Review Journal. 9, 1 (Jun. 2017), 291-294.