[1]
ฟูกิจกาญจน์โ., งามกมลช. and ละอองนวลป. 2016. The Leadership of Employees in Management-Level: Case Study: Real Soluplus Co., Ltd. Business Review Journal. 8, 1 (Jun. 2016), 155-166.