[1]
โจนส์พ. 2018. สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ. Business Review Journal. 10, 1 (Sep. 2018), 1-6.