[1]
จอนจวบทรง ล. and ธรรมบุญวริศ ณ. 2018. Action Research in Information System Research. Business Review Journal. 10, 2 (Dec. 2018), 249–264.