[1]
อรุณรัศมีเรืองศ., ภู่ตระกูลพ., อุดมทรัพย์ร., รัตนวิไลร., รุ่งเรืองศ. and ปิ่นเจริญส. 2019. Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. Business Review Journal. 11, 2 (Dec. 2019), 232-246.