[1]
ระบอบช., สุรีรัตนันท์ช., วรรณกูลพ., ทาระคำพ., ไกรสำโรงอ., หมอยาดีช. and โพชะนิกรพ. 2019. Small and Medium Enterprise Development in the People’s Republicof China. Business Review Journal. 11, 2 (Dec. 2019), 198-215.