[1]
เพ็งจันทร์พ., ตั้งปรีชาพาณิชย์ป., บุญวงศ์ม. and รัฐรวีฐากรณ์ธ. 2019. Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry. Business Review Journal. 11, 2 (Dec. 2019), 87-105.