(1)
เอื้อสุนทรวัฒนาพ. บทบาทของผู้นำในการบริหารธุรกิจ. bus. rev. j. 2017, 9, 1-6.