(1)
ชะมารัมย์ส.; ทรัพย์สินจ.; สุขตามว. Book Review: Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจ. bus. rev. j. 2017, 9, 291-294.