(1)
อรุณรัศมีเรืองศ.; ภู่ตระกูลพ.; อุดมทรัพย์ร.; รัตนวิไลร.; รุ่งเรืองศ.; ปิ่นเจริญส. Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. bus. rev. j. 2019, 11, 232-246.