(1)
คำสุขแ.; กำแพงเพชรม.; ภู่เผือกอ.; ศิวเวชชป.; เพ็งจันทร์พ.; ฮาตระวังฉ. A Causal Factors Model Inflf Luencing Consumer Loyalty Toward AliExpress Application of China in Thailand. bus. rev. j. 2019, 11, 111-126.