(1)
ระบอบช.; สุรีรัตนันท์ช.; วรรณกูลพ.; ทาระคำพ.; ไกรสำโรงอ.; หมอยาดีช.; โพชะนิกรพ. Small and Medium Enterprise Development in the People’s Republicof China. bus. rev. j. 2019, 11, 198-215.